Servicii complete de Cadastru și Carte funciară

Realizam documentatii pentru orice tip de imobil din jud. Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Floresti, Gilau si alte localitati.

• intabulare imobile (terenuri intravilane, extravilane), intabulare constructii (constructii noi, constructii existente, extinderi constructii), radiere constructii;
• Dezmembrari si alipiri de imobile, inclusiv documentatii in vederea obinerii Certificatului de Urbanism necesar la operatiunile de dezmembrare sau alipire;
• Actualizare date de carte funciara: rectificari de suprafete, schimbari de destinatii, schimbari categorii de folosinta, notare adrese administrative, notare intravilan/extravilan;
• Planuri topografice pentru: Autorizatii de Construire, PUD, PUZ, PUG
• Apartamentari si re-apartamentari;
• Documentatii pentru scoaterea din circuitul agricol/forestier a imobilelelor;
• Oferim de asemenea suportul tehnic pentru realizarea documentatiilor necesare la obtinerea diferitelor adeverinte sau certificare eliberate de insitutiile statului: primarii, consilii judetene etc.

La ce ne folosesc?

In primul rand sistemul de Cadastru si Carte Funciara este reprezentativ in gestiunea proprietatilor imobiliare.

Crearea prin intabulare sau actualizarea la zi a Cartilor Funciare ale fiecarui imobil elimina orice suspiciune legata de localizarea imobilelor, de caracteristicile acestuia, dar si legata de proprietarul de drept al acestora.

O parte din documentele obtinute sunt necesare in realizarea operatiunilor notariale: succesiuni sau tranzactii imobiliare.

Ca tare, sutinem aducerea la zi a caracteristicilor fiecarei proprietati, pentru a facilita transparenta legata de acestea.

Documentatiile tehnice oferite sunt suportul dumneavoastra in realizarea proiectelor de specialitate: constructii civile, industriale, retele edilitare etc.

Documente Obținute:

 • Extrase CF actualizate ale imobilelor
 • Certificate de Urbanism
 • Certificate de atestare a edificării construcției
 • Extrase CF
 • Adeverințe administrative
 • Plan topografic avizat OCPI si Poces Verbal de receptie.

Relevee ale construcțiilor (case, apartamente, construcții industriale).

Releveul este planul prin care se evidentiata compartimentarea, suprafata si functionalitatea unui imobil, fie ca acesta este aprtament, casa sau orice alta constructie.

Acesta se realizeaza prin masuratori interioare, rapide, la locatia imobilului dumneavoastra.

Releveul este solicitat de regula in cadrul tranzactiilor imobiliare, de catre banca care acorda creditul imobiliar. Este imoportant ca acest document sa fie realizat la zi (nu unul vechi), deoarece reprezinta garantia in fata Banci in ceea ce priveste caracteristicile imobilului din Cartea Funciara si cele din „teren”.

Releveul mai poate fi utilizat pentru realizarea declaratiilor de impunere (taxe si impozite locale) sau pentru obtinerea diferselor documente de la primarii: certificat de atestare a edificarii constructiei, adeverinte etc.

Documente Obținute:

 • Releve-ul construcției.

Rapoarte de expertiză tehnică extrajudiciară

 

Raportul de expertiza tehnica extrajudiciara reprezinta suportul tehnic pentru actiunile in instanta in vederea solutionarii pe cale judecatoreasca a diverselor probleme de natura imobiliara:

 • Dobandirea dreptului de proprietate;
 • Rectificari de suprafete;
 • Granituiri;
 • Dezmembrari si iesiri din indiviziune.

Pentru realizarea RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA EXTRAJUDICIARA sunt necesare  atat masuratorile de specialitate asupra imobilului care face obiectul raportului  cat si o documentare atenta cu privire la toate caracteristicile acestuia: origini, suprafata, proprietari, localizare etc.

Intocmirea raportului se va face in coroborare cu toate informatiile tehnice obtinute in partea de documentare  si actiunea realizata de avocatul dumneavaostra.

Modelare 3D: terenuri, clădiri, albii de râu, trasee ale rețelelor edilitare

Modelarea 3D reprezinta realizarea unui model digital tri-dimensional al diferitelor obiective (terenuri, cladiri, albii de rau etc), ca suport pentru proiectare sau pentru realizarea diferitelor studii de specialitate (inundabilitate, sudii hidrotehnice, imbunatatiri funciare).

Informatiile din teren se obtin cu ajutorul dronei si sunt completate cu masuratori de specialitate. Prelucrarea se face conform cerintelior cerintelor beneficiarului, acordand atentie fiecarui detaliu.

Modelul 3D reprezinta modalitatea de redare cu precizie a alementelor topografice si urbanistice pentru diferite obiective. Folosind acest model ca suport in proiectare se mareste exponetial detalierea tuturor elementelor regasite in teren.

Ca si livrabil, va putem pune la dispozitie: DTM, Point cloud si imagini raster de precizie.

Trasări în construcții, limite de proprietate

 

Trasare în teren a limitelor de proprietate, a propunerilor de dezmembrare, a proiectelor edilitare și imobiliare: drumuri, căi ferate, clădiri, rețele de utilități.

 

Documente Obținute:

Proces-Verbal de trasare.

Asistență tehnică în șantier

 

Analizarea proiectului și a listelor de cantități, lucrări complete de trasare și măsurare, calcul cantități și volume, procese verbale etc. Suport tehnic în timpul execuției lucrărilor (pe durata șantierului).

Studii topografice/planuri topografice pentru diferite proiecte urbanistie și/sau edilitare

 

Planuri urbanistice (PUG, PUZ, PUD) si edilitare (drumuri, cai ferate, rețele de utilități, lucrări de artă etc), detaliate realizate în vederea proiectării și întocmirii documentațiilor urbanistice.
Doc. Obținute: Plan topografic cu viza OCPI.

Urmărirea comportării în timp a diferitelor tipuri de construcții (civile, industriale, hidrotehnice etc)

 

Doc. Obținute: rapoarte tehnice cu privire la urmărirea comportării în timp.

Consultanță tehnică de specialitate

 

Suport tehnic în vederea identificării și soluționării tuturor problemelor de natură topo-cadastrală.

Ortofotoplanuri de precizie

 

Realizarea zborurilor cu drone specializate in vederea realizării orotofotoplanurilor de precizie (domenii de utilizare: arhitectură, agricultură, silvicultură, hidrografie, retele edilitare, PUG, PUZ, calcule de volume).
Doc. Obținute: Ortofotoplan de precizie.

Calcule de volume

 

Măsurători volumetrice pentru excavații, umpluturi, stocuri de agregate etc.
Doc. Obținute: Raport de calcul de volum, model 3D, calcul suprafață.

Sitematizari verticale

 

Măsurători topografice realizate în vederea proiectării amenajărilor funciare (terasări de terenuri, amenajare lacuri și albii de râu, exploatări de zăcăminte minerale).

Intra pe chat cu noi