Servicii complete de Cadastru și Carte funciară

Măsurători topografice pentru: intabulare imobile, intabulare construcții, radiere construcții, actualizare date de carte funciară, dezmembrare și alipire imobile, planuri topografice realizate în vederea obținerii autorizației de construire.

Documente Obținute:

  • Certificate de atestare a edificării construcției,
  • Extrase CF,
  • Adeverințe administrative,
  • Plan topografic cu viza OCPI.

Relevee ale construcțiilor (case, apartamente, construcții industriale).

Documente Obținute:

  • Releve-ul construcției.

Rapoarte de expertiză tehnică extrajudiciară

 

Reprezintă suportul tehnic în vederea soluționării problemelor imobiliare pe cale judecătorească.
Doc. Obținute: Raport de expertiză tehnică extrajudiciară.

Consultanță tehnică de specialitate

 

Suport tehnic în vederea identificării și soluționării tuturor problemelor de natură topo-cadastrală.

Trasări în construcții, limite de proprietate

 

Trasare în teren a limitelor de proprietate, a propunerilor de dezmembrare, a proiectelor edilitare și imobiliare: drumuri, căi ferate, clădiri, rețele de utilități;
Doc. Obținute: Proces-Verbal de trasare.

Asistență tehnică în șantier

 

Analizarea proiectului și a listelor de cantități, lucrări complete de trasare și măsurare, calcul cantități și volume, procese verbale etc. Suport tehnic în timpul execuției lucrărilor (pe durata șantierului).

Studii topografice/planuri topografice pentru diferite proiecte urbanistie și/sau edilitare

 

Planuri urbanistice (PUG, PUZ, PUD) si edilitare (drumuri, cai ferate, rețele de utilități, lucrări de artă etc), detaliate realizate în vederea proiectării și întocmirii documentațiilor urbanistice.
Doc. Obținute: Plan topografic cu viza OCPI.

Urmărirea comportării în timp a diferitelor tipuri de construcții (civile, industriale, hidrotehnice etc)

 

Doc. Obținute: rapoarte tehnice cu privire la urmărirea comportării în timp.

Modelare 3D pentru terenuri, clădiri, albii de râu, trasee ale rețelelor edilitare

 

Realizarea modelului 3D în vederea proiectării, interpretării sau culegerii informațiilor pentru diferite domenii de activitate.
Doc. Obținute: Fișiere de diferite format-uri utilizabile în soft-uri de specialitate.

Ortofotoplanuri de
precizie

 

Realizarea zborurilor cu drone specializate in vederea realizării orotofotoplanurilor de precizie (domenii de utilizare: arhitectură, agricultură, silvicultură, hidrografie, retele edilitare, PUG, PUZ, calcule de volume).
Doc. Obținute: Ortofotoplan de precizie.

Calcule de volume

 

Măsurători volumetrice pentru excavații, umpluturi, stocuri de agregate etc.
Doc. Obținute: Raport de calcul de volum, model 3D, calcul suprafață.

Sitematizari verticale

 

Măsurători topografice realizate în vederea proiectării amenajărilor funciare (terasări de terenuri, amenajare lacuri și albii de râu, exploatări de zăcăminte minerale).

Intra pe chat cu noi